fbpx
ДОГОВІР ОФЕРТИ

Фізична особа-підприємець Орлова М.В. (ЄДРПОУ 39398646) далі «Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови, які є публічною офертою (пропозицією) по створенню для «Замовника» з іншого боку, а разом іменовані Сторони, веб-сайту відповідно до зразками, представленими Виконавцем, здійснює роботи з розробки web-сайтів, згідно умов Договору, Технічного завдання або опитувального листа Замовника (бриф), надає в повному обсязі спектр робіт з розміщення сайту в мережі Інтернет його управління і підтримки.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1.1 Ці Умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного Кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить істотні умови договору на здійснення робіт.

  1.2 Повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися роботою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в даній оферті умов, а також котрі робили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися роботами, наданими виконавцем.

  Фактом, що підтверджує висновок публічного договору з боку Замовника, є оформлення їм замовлення на сайті Виконавця за контактами (телефон, E-mail, Скайп зв’язок, програми обміну миттєвими повідомленнями і т.д), зазначених за адресою: https://design-masha.com на здійснення робіт Виконавця і їх подальша оплата.

  1.3. Висновок публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, т. Е. За допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

  1.4. Публічний договір, вчинений в вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на паперовому носії та має повну юридичну силу.

  1.5. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився з цією офертою і відповідно до Цивільного Кодексу України вважається таким що набуло з Виконавцем в договірні відносини відповідно до цих Умов.

  1.6. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить виконання робіт Замовнику з надання доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.

  1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою: https://design-masha.com/dogovor-oferty.

Лучшиe в
своем деле.

Больше, чем просто
студия дизайна.

Мы создаем «детали и инструменты», которые двигают ваш бизнес вперед. Прорабатывая каждую идею, мы расширяем его ценности и философию, создаем важные решения, которые помогают бизнесу достигать необходимого роста.

Ставим «эффективность» на первое место и, несмотря на всю прагматичность бизнеса, находим множество креативных идей для реализации решений, которые способны связать вас с вашей аудиторией на долгие годы вперед. Мы отличное Дизайн-бюро в Одессе которое может!