fbpx
ДОГОВІР ОФЕРТИ

Фізична особа-підприємець Орлова М.В. (ЄДРПОУ 39398646) далі «Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови, які є публічною офертою (пропозицією) по створенню для «Замовника» з іншого боку, а разом іменовані Сторони, веб-сайту відповідно до зразками, представленими Виконавцем, здійснює роботи з розробки web-сайтів, згідно умов Договору, Технічного завдання або опитувального листа Замовника (бриф), надає в повному обсязі спектр робіт з розміщення сайту в мережі Інтернет його управління і підтримки.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1.1 Ці Умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного Кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить істотні умови договору на здійснення робіт.

  1.2 Повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися роботою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в даній оферті умов, а також котрі робили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися роботами, наданими виконавцем.

  Фактом, що підтверджує висновок публічного договору з боку Замовника, є оформлення їм замовлення на сайті Виконавця за контактами (телефон, E-mail, Скайп зв’язок, програми обміну миттєвими повідомленнями і т.д), зазначених за адресою: https://design-masha.com на здійснення робіт Виконавця і їх подальша оплата.

  1.3. Висновок публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, т. Е. За допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

  1.4. Публічний договір, вчинений в вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на паперовому носії та має повну юридичну силу.

  1.5. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився з цією офертою і відповідно до Цивільного Кодексу України вважається таким що набуло з Виконавцем в договірні відносини відповідно до цих Умов.

  1.6. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить виконання робіт Замовнику з надання доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.

  1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою: https://design-masha.com/uk/dogovir-oferty/